Friday, September 12, 2014

Tendai Mwari Nhasi Chishanu (TMNC)

Tendai Mwari nhasi Chishanu vadiwa.
Mucharangarira here kambo kaya Ka"Joni Kiregi" (Johnny Clegg) neJuruka (Juluka) kainzi "Woza Friday"
Muchaziva here kachiridzwa pachirongwa "Kanda papfudzi tinange muzinda"?
Aive mazuva egundamusaira munyika yeZimbabwe. Teni dhora tsuku iya ichashatenga girosa resvondo rese.
Vanotambira neChishanu ndipo pavaipatsanura makumi mairi akatakura nzou, iri tiwendi dhora iyo.

Waizomboda here vemasese vodzedzereka vakatakura zvingoto. Maticha vachatambira mari yekutenga hutsvuku nekupemwa musoro. Vanodziya musoro vodhakiwa nechatewu (Chateau).

Ndipo paya pwere dzotenga magoromonzi (apricots) kana kuti mazadzadama (jawbreaker), maniga (cannon balls), neaizikirimu yemurume wedheribhodi.

Vanamai masipunu ochorwa zvino nekukanga huku, maitoziva kuti kamwe kanyama kachasara ndekababa kekubvisa bhabharasi Mugovera makuseni. 

Nhau dzaizoverengwa naAlice Mutema dzechiNdevere dzoitwa naSithokozile Mpala, dzichibva kuVoice of Zimbabwe dzichitaura nezveMutungaimiri Wenyika, Mukuru wemakurukota,  Comrade Robert Gabriel Mugabe. 

Ndasuwa mazuva aya asi ngatitendei Mwari kuti nhasi Chishanu nekambo aka:Thursday, September 11, 2014

Iye Osika uyu

Nganga ndigere hangu ndakateya nzeve kuna Mutongi Masipa. Ndaedza kuongorora mamwe mazwi erurimi rwechiRatini neechiRungu aisevenzeswa munhunha yaOsika Pisitoriasi kuti ndiaturire nechiShona asi ndatadza.
Zvandipa kuti ndibvunze vanamazvikokota mururimi rwechiShona kuti vandibatsirewo.

Cricket Bat = Tsvimbo yekiriketi
Paralympian = Akamboenda kumaOlympics asina kunyatsokwana (apa tarisai muduramazwi kuti para zvinorevei mondibatsirawo)
Premeditated murder = umhondi hwakazeyiwa/hwakarongwa
Culpable homicide = umhondi hwetsaona
Closing Evidence = Umboo hwekuvhara
Defense = Huvhiki
Prosecutor = murovereri
Zombie stopper = chimiso chezvipoko
Assessor = muongorori
Verdict = mutongo
Reflex action = kuita kunokonzerwa zvirikuitika
Startle action = kuita kwekuvhundukira
Stumps = zvigutswa
Blood curdling = kusapura ropa
Dolus eventualis = maune maererano nemutemo
Glock 27 40 calibre pistol = Chivhorovhoro chemhando ye Glock makumi mairi nenomwe makumi mana
Negligence = uyanga